Vizyonumuz

VİZYONUMUZ

Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda kalite ve hizmet mükemmelliğinden ödün vermeden, esnek yapımız, yaratıcı çözümlerimiz, rekabetçi fiyatlarımız ile faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ürün çeşitliliği bakımından Türkiye’deki lider konumumuzu korumak.

 

Temel Değerlerimiz

 

• Gelen ürün ve hizmet taleplerini müşteri ihtiyacı doğrultusunda belirlenen kriterlere göre maksimum oranda karşılamak,

• Dinamik, hızlı ve esnek bir yönetim anlayışı ile üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma prensiplerinden ödün vermemek,

• Kaynakları mümkün olduğu kadar verimli kullanarak, maliyetleri minimum seviyelerde tutmak ve müşterilerimize yansıtmak, firmamıza ve ülkemize atıl kapasite yaratacak yatırımları önlemek,

• Müşterilerimiz ile sürekli bir beraberlik oluşturarak, etkin rekabetçi yaklaşım ile kârlılığa da birlikte ulaşmak,

 

• Her seviyedeki firma çalışanlarının yaratıcılık ve yeteneklerinin gelişimini destekleyerek işgücü kalitesini yükseltmek,

 

• Hem kuruluşumuz içerisinde, hem de müşteri ve tedarikçilerimiz ile sağlıklı bir iletişim ağı kurarak sürekli değer katmak,

• Gücünü birlik ve dayanışmadan alan keyifli bir çalışma ortamı yaratmak,

• Kalitenin, kuruluşumuzun her düzeydeki çalışanının aktif katılımı ile oluştuğuna inanarak, kalite yönetim sisteminin iyi işlemesini ve sürekli gelişmesini sağlamak,

• Çevreye karşı duyarlı olmak, gerekli önlemleri almak ve bu önlemlerin niteliğini geliştirmek için sürekli çaba göstermek.

Vizyonumuz